Căn hộ 30.0000 tỷ

Căn hộ 30.000 tỷ

Căn hộ chung cư bình dân, trung bình nằm trong gói vay 30.000 tỷ tại khu vực các quận nội thành TP.HCM từ đã giao nhà, đang xây dựng, đang hình thành,… Đầu tư, an cư với căn hộ chung cư gói 30.000 tỷ

Cập nhật giá cả, phương thức thanh toán cũng như Hợp đồng, hình thức mua bán căn hộ gói 30.000 tỷ